The Gathering Technical blog

Defekte bokser og badstua. Tross alt, vi er i rute!

01 Apr 2023, by from Tech:Net

Heia bloggen! Tech:net har holdt på i skipet i rundt ett døgn nå, og vi har fått gjort mye.

Status badstue

Vi har løst varmeproblemene på “tele-rommet”; døra står åpen, og noen av boksene er flyttet ut av rommet. Kjølemaskina på rommet er defekt. Hurra!

Her ser vi r1.tele før vi fikk kontroll på temperaturen:

Status natfw1.tele

Dette clusteret (SRX4600) er flyttet ut av tele-rommet for å få ned varmen i rommet. I tillegg har den ene noden i clusteret dødd, og nLogic og Juniper har skaffet ny boks for den defekte. Takk for fin og problemfri støtte ♥

Status d1.roof

Her har den ene Juniper QFX5120-en dødd. Den skulle stått i et virtual-chassis oppe i taket, og fungere som aggregering for alle distroene på gulvet.

Den fungerte fint da vi preprovisjonerte den på Frivillighetshuset i Oslo, men når den skulle bootes på Hamar så er den jojo under boot. Dette er switcher som kommer fra demodepoet til Juniper, så de kan ha blitt hardt håndtert tidligere.

Juniper og nLogic vil forsøke å få erstattet den før onsdags morgen. Om ikke så blir d1.roof bestående av 2 x QFX5110 istedenfor. Me får sjå.

Hilsen Tech:net

About

TG - Technical Blog is the unofficial rambling place for The Gathering.

Collaborators

nlogic logo juniper logo nextron logo fortinet logo telenor logo nexthop logo